Google Analytics Manual og ordbok – Bruk mindre tid på å måle akkurat det du trenger i Google Analytics

Lets face it: Uansett hvor fargerik grafikk Google gir deg – så kan Google Anaytics enorme verktøy virke avskrekkende på de fleste. Hvorfor? Som ofteste fordi det har mange fremmedord, forkortelleser og begreper. Paradokset her er at dette er det eneste verktøyet online som gir deg full oversikt og utrolig nyttig innsikt over trafikkbildet ditt på nettsiden sin- det kan virke komplett uforståelig samtidig.

Jeg er opptatt av at du kan bruke verktøyet for å få bedre innsikt – derfor er jeg opptatt av at man faktisk forstår hva begrepene betyr .Idet det ikke alltid er inneforstått. Derfor har jeg laget denne hendige oversikten — som  jeg med deres hjelp gjerne vil utvidde over tid. Noen ting du vil finne her:

CTR? ROI? QC? CONVERSION? LTV? BOUNCE RATE?

Endel av utfordrdringen her er at ikke alle oversette Google til sitt språk selv om dette er mulig.  Men uansett om du ikke har gjort dette så vil jeg alikevel gi deg en ordliste som fungere på tvers av hee verden, og hav den betyr:

CTR – Click Through Rate

Dette er en universuell vedri somforteller hvor mye noen klikker på en link: uavhegig om dtet er en en Annonse, Et blogginnlegg eller en Mail.

ROI.- Return On Investment

Dette er e forholdsvei komlisert tall som forteller noe om hvor mye har har du fått igen av en gitt investering.  Dette kan være et ganske komlisert tall idet det tar med seg mye annet els hvor mye koster det å sende ting fra deg? Hvor mye koster det å frifte nettstedet? Hvor mye koster materialer du evt lager tingen dine med? Hvor meye koster  personalet?

Et eksempel her er: Du lager og selger en vare for 100 kr. dette innebærer både hvordan den er produsert, lagret, solgt og distribuert. Du selger varen for 150kr.  Avansen din er nå 150kr. I dette har du 30kr annonseutgifter. Din ROI her er 120,-  kr.

Idet dete ser som sagt et gansek komplisert tall  så kan jeg tilby deg en enklere utregnig p dtte – som også er mer nøyaltig.

QS – qualiy Score. 

Er en ganske kompliser ser basert på en rekke ulike ting som feks netttsiden s SEO? Nøkkelordenes CTR? Ha driber konkurrentene med? Hvordan ser annonseteksten opp mt nettsiden ut?

Conv- Conversions

Konvereringer er enkelt forklar s

LTV- Life time Value

Bonce Rate- Flukt Rate